Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp

Nonartiküler Romatizma (Bursit, Tendinit vb.)

Nonartiküler romatizma hastalıkları:

 • Kas: Miyofasiyal ağrı sendromu
 • Tendon: Rotator kaf tendiniti, lateral epikondilit, medial epikondilit, aşil tendiniti
 • Sinir: Karpal tünel sendromu, ulnar oluk sendromu, meraljia parestetika, tarsal tünel sendromu
 • Damar: Torasik outlet sendromu
 • Bursa: Subakromial bursit, olekranon bursiti, trokenterik bursit, prepatellar bursit, pes anserinus bursiti, retrokalkaneal bursit

Tendon Yaralanmalarının Sınıflandırılması:

 • Paratenonit / tenosinovit (Paratenonun inflamasyonu): Ağrı, şişlik ve lokal hassasiyet
 • Tendinit (Tendon travması + inflamasyon): Akut, subakut veya kronik
 • Tendinoz: Kronik tendinit zemininde dejenerasyon ve atrofi
 • Kısmi / Tam rüptür: Kronik inflamasyon ve tendinoz zemininde akut İnflamasyon

Tendon Yaralanmalarında Fonksiyonel Sınıflandırma:

 • Evre 1: Egzersiz sonrası çok hafif ağrı. 24 saatte iyileşme
 • Evre 2: Egzersiz sonrası aktiviteyi etkilemeyen hafif ağrı
 • Evre 3: Aktiviteleri etkileyen ağrı
 • Evre 4: Günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen ağrı
 • Evre 5: Uyku bozukluğuna yol açan sürekli istirahat ağrısı

Sık Görülen Tendon Yaralanmaları:

TENDON AKTİVİTE / SPOR YARALANMA SINIFLAMASI
Aşil Koşma Aşil paratenoiti,rüptür
Posterior tibial Koşma Posterior tibialis tendiniti
Patella Basketbol-voleybol Patellar tendinit,rüptür
Abd.pol.longus Bisiklet Dequervain tenosinoviti
Ext.pol.brevis Ext.car.rad.brevis Tenis Lateral epikondilit
Bilek flexorleri Golf-tenis Medial epikondilit
M.supraspinatus Yüzme-beyzbol Supraspinatus tendiniti
Rotator manşon Ağırlık kaldırma İmpingement sendromu,rüptür
M.biceps brachii Yüzme-beyzbol Biseps tendiniti

Sıkışma sendromu:

 

Klinik:

 • Omuz ağrısı
 • Kol hareketleri ile ağrının artması
 • Lokal hassasiyet
 • Kas zafiyeti
 • İleri dönemlerde omuz hareketlerinin kısıtlanması

Tanı:

 • Kollarını rahatça yanında tutmak
 • Gece yan yatabilmek
 • Çatal bıçak kullanabilmek
 • Giyinip soyunabilmek
 • Saçlarını rahat tarayabilmek
 • Yüksek rafa uzanabilmek
 • Yükseğe ağır bir şey koyabilmek

Tedavi:

 • Semptomatik: Analjezikler, analjezik fizik tedavi yöntemleri
 • İnflamasyona yönelik: SOAİİ’ lar, soğuk uygulama, istirahat

 

Lateral epikondilit:

 • El bileği dorsifleksörlerinin yapıştığı lateral epikondilde ortaya çıkan, devamlı zorlanma ile bağlantılı inflamasyon
 • El bileğinin dorsifleksiyonda dirence karşı çalıştığı durumlarda görülür.
 • Lateral epikondil palpasyonla hassastır, dirence karşı el bileği dorsifleksiyonu ağrı oluşturur.

Lateral epikondilitte egzersiz

Medial epikondilit:

 • El bileği palmar fleksörlerinin yapıştığı medial epikondilin devamlı zorlanması
 • Aşırı yük taşımak ve el bileğini palmar fleksiyonda tutan hareketler
 • Golfçülerde sık
 • 9-15 yaş arası erkek çocuklarda sık

 

Aşil tendiniti:

 • Gastroknemius- soleus kasının eksantrik kasılması sırasında (zorlu itme, yokuş yukarıya koşma) tendonun 2-6 cm. proksimalinde avasküler bölgede oluşur,
 • Paratendinit, tendinit veya tendon rüptürü şeklindedir.
 • Ani, şiddetli bir ağrı ile ortaya çıkar,
 • Total rüptür, belirgin fonksiyon kaybına yol açacağı için cerrahi onarım gerektirir,
 • Kısmi rüptür ve inflamasyonda istirahat, atelleme ve antiinflamatuar tedavi yeterlidir.

Karpal tünel sendromu:

 • N. Medianus’un karpal tünel içinde sıkışması,
 • Tünelin tavanını lig. carpi transversum, tabanını el bileği kemikleri oluşturur.
 • İçinden parmakların yüzeyel ve derin fleksörleri, n.medianus geçer.

Karpal tünel sendromu etyolojisi:

 • Genelde idiopatik- postmenapozal kadınlarda,
 • Gebelik,
 • Tekrarlayan travmalar- daktilo kullanımı, ev hanımları, müzisyenler
 • Hipotiroidi, RA, kristal artropatileri,

Karpal tünel sendromu semptomatolojisi:

 • İlk 3.5 parmakta uyuşma, ağrı
 • Ağrı gece fazla, uykudan uyandırır- “tingling arazı”
 • Opponens pollisis ve abduktor pollisis brevis kaslarında güçsüzlük- tenar atrofi
 • Tinnel testi, Phalen testi (+)

Tinnel testi:

 • Median sinirin el bileği üzerinden perküsyonu ile parmaklarda paretezi gelişmesi testin pozitif olduğunu gösterir.Spesifetisi %44,yalancı pozitiflik %6 dır.

Phalen testi (+):

 • El bileğinin 60 saniye süreyle maksimal fleksiyonda tutulması ile parmaklarda parestezi gelişmesi testin pozitif olduğunu gösterir.Spesifitesi %80 dir.

Median sinir kompresyon testi:

 • Karpal tünel proksimaline 15-120 saniye bası uygulanması sonucu  parmaklarda parestezi gelişmesi testin pozitif olduğunu gösterir.

Karpal tünel sendromunda tedavi:

 • Konservatif tedavi – Antienflamatuar
 • Atelleme
 • Fizik tedavi- koruma
 • Enjeksiyon
 • Cerrahi tedavi

Ulnar oluk sendromu
N. ulnaris, dirsek de kubital tünelde, el bileğinde Guyon kanalında sıkışabilir.

 Kubital tünel sendromu:

 • Dirsek iç kısmında, kaslar ve tendonlarla beraber n.ulnaris geçer.
 • Sıkışmasında elin hipotenar bölgesinde atrofi, son bir buçuk parmakta ağrı ve hipoestezi görülür.
 • Etyolojide, uzun süre araba kullanmak, devamlı uzanma, kaldırma ve çekme gerektiren işler rol alır.

Kubital tünel sendromunun semptomatolojisi:

 • Elin dış kısmı ve 1.5 parmakta uyuşma
 • Kavramada azalma
 • Hipotenar atrofi
 • Tinel bulgusu (+)
 • Kesin tanı EMG, sinir ileti çalışması

Kubital tünel sendromunda tedavi:

 • Koruma,tekrarlayan travmaları önlemek
 • Antienflamatuar
 • İstirahat ateli
 • Geçmeyen semptomatolojide cerrahi

Meraljia parestetika:

 • N. Cutaneus femoralis lateralis’in spina iliaca anterior superior aşağısında lig. inguinale tarafından sıkıştırılması.
 • Şişmanlama, gebelik, dar kıyafetler, devamlı ağır taşıma kolaylaştırır.
 • Uyluk dış yan yüzü, bazen gluteuslarda duyu kaybı olur.
 • Tanı lidokain enjeksiyonu ile konulur.

Tarsal tünel sendromu

 • N.tibialis posterior’un , a. tibialis posterior, m.fleksör hallucis longus, m. digitorum longus ve m. tibialis posterior’un geçtiği kanalda sıkışması,
 • Fleksör retinakulum’un travmalarla kalınlaşması, ayakta valgus deformitesi, arka tibial kompartmanda tendon kılıfı inflamasyonu nedenlerdir.

Tarsal tünel sendromu:

 • Özellikle gece ortaya çıkan ayak tabanı ağrı ve parestezileri
 • Ayak bileği iç yanına basınç veya zorlu pronasyon semptomları uyarır.
 • Lokal submalleolar şişlik olabilir.

Subakromial bursit:

 • Omuz bölgesinde hareket eden kısımlar arasındaki sürtünmeyi en aza indirmek için stratejik olarak yerleşen, sinovyal dokularla kaplanmış, ince duvarlı, kapalı kese biçiminde birçok bursa bulunur.
 • En büyük ve en sabiti subakromial bursa olup yukarıda deltoid ve teres majör kasları ve aşağıda rotator kılıf arasında lokalizedir.
 • Diğer bursalar subskapullar ve subkorakoid bursalardır.
 • Primer olarak bursayı tutabilen sistemik artrit dışında omuz bölgesi bursitleri genellikle rotator kılıfta travmatik,dejeneratif veya kalsifik hastalığa sekonder olarak gelişirler.
 • Subakromial bursa büyük boyutta oluşu ve anatomik pozisyonu nedeni ile en fazla tutulan bursadır.

Klinik:

 • Bursanın subdeltoid ekstansiyonu nedeniyle 1/3 yukarısında distale doğru ağrı ve duyarlılık yayılabilir.
 • Aktif ve pasif abduksiyon genellikle azalmıştır, aktif hareket sınırlıdır.
 • Bu olasılıkla abduktor kasların kontraksiyonunun bursa üzerine eklediği yük nedeniyledir.

Tedavi:

Konservatif tedavi izlencesi;

 • İstirahat:Akut ağrılı dönem sırasında ekstremitenin sınırlı kullanımı. Semptomlar “hiperakut” ise bir askı, olabildiği kadar erkensarkaç “Codman” egzersizleri.
 • Ağrı kontrolü: Basit aneljezikler ve NSAİİ’lar, daha ciddi olgularda narkotik analjezikler, lokal veya sistemik steroidler

Fiziksel tedavi;

 • Sıcak, soğuk veya kontrast banyolar
 • Uygunsa ultrason
 • Egzersiz
 • Altta yatan olayın tedavisi
 • Psikolojik destek ve yardım
 • Olayı alevlendirici aktivitelerden kaçınma eğitimi

Trokanterik bursit:

 • Kalça bölgesinde en sık ağrıya yol açan nedenlerdendir.
 • Eksternal rotasyon veya abduksiyon ile ağrı ortaya çıkar.
 • Direkt radyolojik grafilerde trokanter majorda hafif düzensizlik veya bursanın peritrokanterik kalsifikasyonları görülebilir.
 • Bacak boyu kısalığı olanlarda, uzun olan bacak tarafında trokanterik bursit gelişir.

Olekranon bursiti:

 • Olekronun bursası yüzeyel ve derin olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Akut, kronik, enfeksiyöz olabilir.
 • Muayenede hassasiyet ve gerginlik mevcuttur.
 • İlk 72 saatte buz uygulanır, gerekirse aspire edilir.
 • Enfeksiyöz bursitte etken stafilakok aerousdur ve tedavisinde antibiyotik kullanılır.

Pes anserinus bursiti:

 • Pes anserinus (kaz ayağı), sartorius,grasilis ve semitendinosus adelelerini proksimal tibianın anteromedial yüzündeki tendinoz sonlanmasıdır.
 • Bursa üzerinde krepitasyon, ağrı ve şişlik vardır.
 • İç yan bağ zedelenmesi ve medial osteoartroz ile karışabilir.

Prepatellar bursit:

 • Patellanın distal yarısının ön kısmında bulunur.
 • Patellanın üzerinde eritem, ısı artışı ve krepitasyon vardır.
 • Diz ekleminde fleksiyon kısıtlanabilir.

Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hizmetlerimiz İçin Bizi Arayınız.

Evde fizik tedavi; fizik tedavi uzmanı tarafından belirlenen problemin ilgili uzman terapistle rahat ve konforlu ev ortamında; hastanın ağrısının giderilmesine, kas gücünün arttırılmasına, günlük aktiviteler'de bağımsızlık kazanmasının sağlanmasına yönelik tedavi planlamasının yapılması ve uygulanmasıdır. Aileler de aynı zamanda bu sürece yakından dahil olabilirler.