Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp

Hasta Sorumlulukları

FİZİKOM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak;

Merkezimizde kalış süreniz boyunca aşağıda yer alan maddeler size en iyi sağlık hizmeti vermemize yardımcı olacaktır. Bu maddeler size hak ve sorumluluklarınızı açıklayan bir özettir.
Daha önce geçirmiş olduğunuz hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığınız, uygulanan tedaviler, kullandığınız ilaçlar, mevcut şikayetleriniz ve sağlığınız ile ilgili tüm konularda hekime doğru ve eksiksiz bilgi verme sorumluluğunuz vardır.

 Hekiminize tedavi süresinde ve sonrasında meydana gelen durumları ve beklenilmeyen değişiklikleri bildirme sorumluluğunuz vardır.

 Size sağlık hizmeti veren doktor, hemşire ve diğer personele saygılı davranma, hekim tarafından önerilen tedavi planına uyma ve acil durumlar dışında makul saatlerde görüşme talep etme, hastane içindeki talimat ve uyarılara uyma sorumluluğunuz vardır.

 Merkezimize danışma aşamasında iken sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirme sorumluluğunuz vardır.

 Tedavi sebebiyle yapılan uygulamaların tutarını, hastanenin belirlediği süre içerisinde ödeme yükümlülüğünüz vardır.

 Tedavi ve davranışınız ile ilgili, hastanenin kural ve uygulamalarına uyma sorumluluğunuz vardır.

 Diğer hastaların rahatsız edilmeden sağlık hizmeti alma hakkına saygılı olma, ziyaretçi ve refakatçilerinizin gürültü yapmamalarını sağlama hususunda sorumluluğunuz vardır.

 Diğer hastaları tehlikeye atacak ve/veya rahatsız edecek şekilde gürültü, duman ve ziyaretçi sayısı fazlalılığı gibi durumlarda hastane yönetiminin alacağı her türlü tedbire uyma sorumluluğunuz vardır.

 Sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ziyaretçilerinizi kabul edebilirsiniz.

 Merkezimiz içerisinde olduğunuz süre içerisinde sigara içme ve cep telefonu kullanma ile ilgili konulan sınırlamalara uyma sorumluluğunuz vardır.

 Merkezimizde sunulan sağlık hizmetinin bedelini karşılama ve ödeme koşullarınız hakkında tam ve doğru bilgi verme sorumluluğunuz vardır.