YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI (FİBROMYALJİ, MYOFASYAL AĞRI SENDROMU)

3822
1-FİBROMİYALJİ SENDROMU
Fibromiyalji sendromu (FMS) kas-iskelet sisteminde yaygın ağrı ve hassas nokta adı verilen spesifik noktalarla karekterize bir kas-iskelet sistemi hastalığıdır.Beraberinde halsizlik,uyku bozukluğu,ekstremitelerde subjektif şişlik ve paresteziler görülür.Her yaşta görülebilmekle birlikte 40-60 yaş arası kadınlarda daha sıktır.
FİZYOPATOLOJİ
1-Uyku bozuklukları:
non-REM,4.dönemde saniyede 1-2 dalganın oluştuğu periyot da,saniyede 10-12 dalganın oluştuğu saptanmış
2-Nörohormonal disfonksiyon
-Serebrospinal sıvıda substans P düzeyinde artış ve seratonin azlığıdır.(seratonin derin restoratif) uyku regülasyonunda ve talamus ile periferik uyku regülasyonunda ve talamus ile periferik sinir sisteminde ağrı algılamasında rol alır ve sensörial uyarılarla substans P düzetindeki değişimleri düzenler.
3-Psikolojik bozukluklar
Psikojenik ağrılar,psikonevrozlar ve kişilik bozuklukları.

4-Kas patolojileri
Nodül içinde mukopolisakkaritler kitle etkisi yaratarak kas liflerine oksijen alınmasını bozmaktadır.
FİBROMYALJİ SEMPTOMLARINI ARTTIRICI FAKTÖRLER

 • Soğuk ve/veya nemli hava
 • Dinlendirmeyen uyku
 • Fiziksel ve mental yorgunluk
 • Aşırı yüksek aktivite
 • Fiziksel inaktivite

 

SEMPTOMLARI AZALTICI FAKTÖRLER

 • Sıcak ve kuru hava
 • Sıcak duş veya banyo
 • Dinlendirici uyku
 • Orta dereceli aktivite
 • Germe egzersizleri ve masaj

AMERİCAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY 1990 FİBROMİYALJİ KRİTERLERİ
1-Yaygın ağrı öyküsü
Ağrının yaygın kabul edilmesi için vücudun hem sağ hem de sol tarafında,belde ya da belin altında olması gerekmektedir.

Buna ek olarak aksiyal iskelet ağrısı(boyun ve göğüs ön duvarı veya torakal omurga veya bel ağrısı) varlığı zorunludur.

2-Parmakla palpasyonda 18 bilinen duyarlı                         noktanın 11’inde ağrı:

Oksiput

 • Bilateral ,suboksipital kas insersiyonlarında

Alt servikal

 • Bilateral,C5-C7 intertransvers bölgelerin üstünde

Trapez

 • Bilateral,üst sınırın orta noktasında

Supraspinatus
Bilateral,kasların yapışma yerlerinde,spina-skapula üzerinde orta noktaya yakın
İkinci kosta

 • Bilateral,ikinci kostokondral birleşim yerinde,üst yüzeylerin hemen dışanda

Lateral epikondil

 • Bilateral,epikondillerin 2 cm.distalinde

Gluteal

 • Bilateral,kalça üst kadranında kasın ön kıvrımında

Büyük trokanter

 • Bilateral,trokanterik çıkıntının arkasında

Diz

 • Bilateral,yağ yastıkçığında
 • Parmakla bastırma yaklaşık 4 kg.ile yapılmalıdır.
 • Bir noktanın ağrılı sayılması için hasta palpasyonun “ağrılı” olduğunu söylemelidir.
 • “Duyuyorum “ demesi “Ağrılı” olarak kabul edilemez.
 • Sınıflandırma amacıyla her iki kritere de uyan hastalar FS olarak kabul edilirler.
 • Yaygın ağrı en az 3 ay süreli olmalıdır.
 • İkinci bir klinik bozukluğun varlığı FS tanısı ekarte ettirmez

 

TEDAVİ
1-Hastanın eğitimi

2-Medikal tedavi
Trisiklik antidepresanlar

3-Fizik tedavi ve rehabilitasyon
Hipnoterapi
EMG-biyofeedback
Egzersiz

 

Prognoz
1-Remitan-intermittan:Semptomlar kaybolabolabilir ve ya sık olmayan biçimde tekrarlayabilir.
2-Dalgalanmalar gösteren:Semptomlar tamamen kaybolmaz,aralıklı olarak hafifler ve tekrar şiddetlenir.
3-İlerleyici:Semptomlar zamanla giderek şiddetlenir.
2-MYOFASİYAL AĞRI SENDROMU

 • Postür bozukluğu ve/veya tekrarlayan travmalara bağlı yumuşak doku değişiklikleri
 • Kollajen yapı farklılıkları- Hipermobilite sendromu

Postür- boyun ağrısı

 • Toplumda %40 oranında görülen boyun ağrısının, uzun oturma, kötü postürde durma ile direkt ilişkisi (+)
 • Skov ve ark., oturma süresi ile boyun ağrısı arasında korelasyon buldular,
 • Bilgisayar kullananlar, diş hekimleri, sekreterler risk grubu

Kötü oturma pozisyonu

 • Boynun uzamış pozisyonu, omuzların önde duruşu, derin servikal fleksörlerin zayıflaması ve servikal eklemlerde disfonksiyonla baş ağrısı nedeni olur,
 • Üst trapezler ve pektorallerde gerginlik, derin servikalleri zayıflatarak ağrıya yol açar.

Hipotrofik – hipertrofik

Myofasyal ağrı sendromu

 • Her yaş ve cinsde görülür.
 • Özellikle sedanter yaşayan genç-orta yaşlı kadınlarda semptom verir.
 • Kronik ağrı sendromlarının en sık nedenlerindendir.

– Ağrı kliniklerine başvuran hastaların yaklaşık %75-85’ine bu tanı konulmaktadır.

İnsidans

 • 30-50 yaş arası en sık
 • İleri yaşlarda sertlik ve hareket kısıtlılığı ön planda

Özellikler

 • Lokal ağrı ve yaygın sertlik, tutukluk, uyuşma, kuvvetsizlik,
 • Gergin bant varlığı,
 • Palpe edildiğinde ortaya çıkan ağrının klasik bir yayılımı olan tetik nokta,
 • Otonom komponentlerin bulunması,
 • Tuzaklanmalar ve psikososyal disfonksiyonun eşlik etmesi,

Myofasyal ağrı

 • Bir kas veya kas grubunun fasyasındaki bir tetik noktadan (trigger point) kaynaklanan ağrılardır.

Tetik nokta

 • Kaslarda ve konnektif dokularda, küçük, çevrelenmiş, lokalize, aşırı duyarlı bölgelerdir.

Tetik nokta oluşumu

 • Kas-iskelet sistem yaralanmaları
 • Kaslara akut ve aşırı yüklenme
 • Genetik etkenler
 • Yorgunluk
 • Stres

Ağrıyı doğuran faktörler

 • Yapısal bozukluklar
 • Kötü postür
 • Uzamış hareketsizlik
 • B vit. Eksikliği
 • Metabolik ve endokrin bozukluklar
 • Enfeksiyonlar
 • Psikososyal etmenler


Klinik özellikler

 • Ağrı, hafif  ile şiddetli arasında, sızlama,  zonklama veya yanıcı karakterde
 • Hareketlerde kısıtlılık ve genel yorgunluk
 • Ağrı devamlı veya periyodiktir. Israrlı, düşkün bırakan ve sınırlı bir ağrıdır.
 • Ağrı ve ek semptomlar nörotomal dağılıma uymadığından tanımlama gecikir veya yanlış olur.

Tanı

 • Öykü
 • Muayene
 • Tetik nokta aranması
 • Taut bant, local twitch response, jump sign gibi ek bulguların aranması

Twitch response
Muayene sırasında palpasyon,kasta sert band üzerinde parmağın kaymasına yol açacak görülebilir veya palpe edilebilir ani kasılma,irkilmeye neden olur.Üzerine uzun süreli basınç uygulamayla ağrı azalır.
Flat palpasyon

Pince palpasyon

İliocostalis thoracis

İliocostalis thoracis 

 

İliocostalis lumborum

İliocostalis lumborum

Rectus abdominis

Quadratus lumborum

Tedavi

 • Eğitim
 • Düzenli egzersiz
 • Germe ve sprey
 • Tetik nokta enjeksiyonu
 • Diğer (masaj, biofeedback, TENS, ilaç)