Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp

İnflamatuar Hastalıklarda Rehabilitasyon

İnflamatuar Hastalıklarda Rehabilitasyon

[nz_single_image img_size=”full” alignment=”center” image=”3822″]

Hastalıklar

 • Osteoartrit
 • Romatoid Artrit
 • Seronegatif Spondilartritler

Romatoid Artrit  (RA)
Sıklık

 • RA prevalansı %1, insidansı %0,3
 • Görülme sıklığı yaşla artar, K/E: 2-3/1,
 • Etyolojide genetik, cinsiyet ve seks hormonları, infeksiyonlar, ısı şok proteinleri, beslenme, meslek suçlanmış.

RA’da Eklem Hasarında Sitokinler


R
omatoid Artritin Seyri

           

 

 

RA’de tutulum

 • Özellikle orta- küçük eklemler tutulur,
 • Ortaya çıkan ağrı ve deformitelere bağlı olarak kas ve tendon aktif çalışımı bozulur, atrofiler ortaya çıkar.
 • El fonksiyonlarının kaybı en önemli fonksiyon kaybıdır.
 • Kalça tutulumu ile oturup kalkmada, diz tutulumu ile merdiven ve yürümede zorluk oluşur.

RA

 • Genelde ilk tutulum, elde PIF’lerin tutulumu ve el bileğinde tutulum şeklindedir. Özellikle sabah ortaya çıkan tutukluk tipik bulgudur.
 • Kaba kavrama bozulur, el deformitesi ilerledikçe ince kavrama da etkilenir.

Tutulan eklemler

 • El, el bileği- Butonniere deformitesi, kuğu boynu deformitesi, fleksör tenosinovit, karpal tünel sendromu, deve hörgücü,
 • Dirsek: Ekstansiyon kısıtlılığı, ulnar tuzak nöropatisi, olekranon bursit
 • Omuz: ACE tutulumu, rotator kaf zayıflaması ile humerus sublüksasyonu


 
             
 

 

Tutulan eklemler

 • Kalça: Asetabuler protrüzyon, avasküler nekroz, bursit,
 • Diz: Kuadriseps atrofisi, fleksiyon kontraktürü,
 • Ayak- ayak bileği: tetik veya çekiç parmak, subtalar eklem tutulumu, tarsal tünel sendromu

Tedavi

 • Semptomatik medikal tedavi: Analjezik, antiinflamatuar,
 • Baz medikal tedavi: Etyolojiye yönelik
 • Koruma önlemleri:
 • Fizik tedavi:
 • Rehabilitasyon:

Koruma önlemleri

 • -Evet!

–           Spesifik işler için mümkün olan en büyük ve en güçlü         ekleminizi kullanınız
–           Cisimleri vücudunuza yakın taşıyınız
–           Cisimlerin ağırlığını değişik eklemlerinize dağıtınız
–           Cisimleri iki elinizle tutarak taşıyınız
–           Çalışma alanlarınızı, en çok kullandığınız cisimleri en kolay ulaşacağınız yere koyarak planlayınız
Uygun cihaz ve yardımcıları kullanınız

 • Sakının-

–      Uzun süre sabit pozisyonda durmaktan,
–        Elleri ve parmakları fleksiyon ve ulnar deviasyon  pozisyonunda zorlamaktan,
–        Eli ve bileği laterale deviye edecek kuvvetlerden,
–        Parmakların volar yüzüne basınç uygulamaktan,
–        Aşırı sıkmayı gerektiren aktivitelerden,
Baş parmak ucuna sabit kuvvet uygulayacak pozisyonlardan
Fizik tedavi

 • Akut dönemde; fonksiyonel pozisyonda istirahat, soğuk uygulama, izometrik egzersizler
 • Kronik dönemde: Sıcak uygulama, germeler, güçlendirme egzersizleri
 • Akut eklemde günde iki kez 10 tekrarla ROM egzersizleri, kronik dönemde daha sık tekrar,
 • Güçlendirme, haftada üç kez 6 saniye tutup 10 saniye gevşetilen 6 tekrarla egzersiz,
 • Yorgunluk sınırında ağırlıkla çalışma.

Rehabilitasyon

 • Amaç: Kişinin ihtiyaç ve sorunlarına mümkün olduğunca en üst düzeyde cevap vermek,
 • RA’de yaşam kalitesini bozan ve rehabilite edilmesi gereken sorunlarÞ…

Sorunlar

 • Hastalık ile ilgili;
  • Mobilite ve GYA’de azalma,
  • Ağrı ve yorgunluk,
  • Eklem uyumsuzluğu
 • Medikal tedavi ile ilgili
  • Atrofi, osteoporoz, myopati…

Rehabilitasyon

 • Yeni atakları engelle,
 • Düzenli egzersizler ile eklem ve kasları koru,
 • GYA destekleri, eklem destekleri kullan,
 • Fonksiyonları maksimal düzeyde tutmayı hedefle.

 

Ankilozan Spondilit
Varmı???

 •   Asimetrik ve özellikle alt ekstremiteyi tutan inflamatuar artrit

ve/veya

 •   Sabah tutukluğu ile ortaya çıkan, hareketle azalan, 3 aydan uzun süren bel ağrısı

Inflamatuar  Artrit 

 

Inflamatuar bel ağrısı

 • 40 yaşından önce sinsi başlangıç,
 • En az 3 aydır mevcut,
 • İstirahatle artan,

 


Entezopati

Radyoloji

           
Hastalığın seyri

 • Belirgin ve tanımlanmış bir gidiş modeli yoktur
 • Hastalık ilk on yılda belirginleşir ve başlangıçta spinal tutulumun ağırlığı önemlidir.
 • Hastalık şiddeti:
  • Başlangıçta kalça tutulumu
  • ESR >30 ve NSAİD cevapsızlığı
  • Lomber limitasyon hızı ve sosis  parmak
  • Oligoartrit ve 16 yaşın altı başlangıç

Eğitim

 • Sigarayı kesmek
 • Yıllık influenza aşısı
 • Travmalardan sakınmak
 • Gerekirse iş/işyeri modifikasyonu


1                      2                   3                  4

 

         
 5                      6                       7              8

                                      
9                    10                   11                 12                13