Sırt ağrılarının giderek günümüzde daha sık olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunda, gelişen teknoloji ve yaşam şeklide önemli bir rol oynamaktadır.
En sık sırt ağrısı yaratan sebepler ;
Postural bozukluklar : ( skolyoz, kifoz, vs.)
Skolyoz, omurganın en yaygın deformitesidir. Omurga, segittal, frontal veya aksyel düzlemde çarpıktır. Yapısal veya yapısal olmayan skolyoz olarak sınıflandırılır. Küçük çocuklarda skolyoz insidansı her iki cins arasında eşittir. Ancak 10 yaşın üstünde kızlarda daha fazladır. Erken dönemde tespit edilip tedavisi uygulanırsa başarı oranı daha yüksektir.
Erken dönemde korseleme ve egzersiz tedavisi uygulanır. Son yıllarda biofeedback ve özel kas cihazları uygulamaları başarılı sonuçlar vermiştir. 40-45º üzerindeki skolyozda cerrahi tedavi uygulanır.
Fibromyalji sendromu
Kas-iskelet sisteminde akut veya kronik yaygın ağrı ve hasasiyete yol açan bir yumuşak doku romatizmasıdır. Uyku bozukluğu, yorgunluk, sabah   tutukluğu ve kas ağrıları görülür. Kadınlarda daha sıktır ve 30-50 yaşları arasında yaygındır.
Fibromyalji bulgularını arttıran ve azaltan faktörler ;

Arttıran Faktörler

  • Dinlendirmeyen uyku
  • Fiziksel ve mental yorgunluk
  • Aşırı fiziksel aktivite
  • Fiziksel inaktivite

Azaltan Faktörler

  • Sıcak ve kuru hava
  • Sıcak duş veya banyo
  • Dinlendirici uyku
  • Orta dereceli aktivite
  • Germe aktiviteleri ve masaj
Fibromyalji sendromunun tedavisi iyi planlanmalıdır. Hastaya rahatsızlığının ne olduğunun iyi açıklanması ve güveninin kazanılması birinci koşuldur. İlaç tedavisi ve fizik tedavi uygulanır. Fizik tedavide gevşeme sağlayan tedavi yöntemleri oldukça etkilidir. Gevşeme için rahatlama egzersizleri, spreyler ve buz, lokal sıcak uygulama ve masajdan yararlanılır.


Metobolik kemik Hastalıkları: ( Osteoporoz, osteomolaji)

Osteoparaz, kemik miktarı azalmasına ek olarak kemikte mekanik bir yetersizliğin oluşmasıdır. Mineralizasyon tam olmakla birlikte birim hacme düşen kemik kütlesi azalmıştır. 35 yaşından sonra kemik yıkım hızı, artar ve özellikle hanımlarda menopoz öncesi bu hızın daha da artmasıyla postmenopozal osteoporoz ortaya çıkar. Sırt ağrısı ilk bulgularındandır. Eğer tedavi edilmez ise kamburluk ve boy kısalığı oluşur. Osteoporozun daha da artmasıyla omurgada ve kalça kemiğinde kırıklar ortaya çıkar. Postmenopozal osteoporoz dışında, kadın ve erkeklerde ileri yaşlarda fenil osteoporoz ortaya çıkabilir. Osteoporozun tedavisinde kalsiyum, egzersizler ve osteoporozun tipine göre saptanan ilaçlar kullanılır.

Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostozu ( DISH)İleri ve orta yaşlı erkeklerde sık olarak görülen, yaygın dejeneratif bir sendromdur. En karakteristik radyolojik bulgu ön bağ ossifikasyonudur. Sırtta ağrı ve sabah sertliği vardır. Oturmakla, soğuk ve nemli havalarda artar. Omurga yakınmaları, analjezikle ve lokal ısı ile iyileşir.

Ankilozan Spondilit
Ankilozan Spondilit, eklem yüzlerinin birleşmesi ve omurganın enflamasyonu ile eklem sertliği oluşumu ile tanımlanır. Genç erkeklerde daha sık görülür, sebebi belli değildir. Ağrıyla birlikte tutukluk ve hareket kısıtlılığı belirgindir. Şiddetli sırt ağrısı ve öne-arkaya dönüşlerde kısıtlılık ortaya çıkar. Grafide kemiksel ankiloz görülür. Tedavide, hastalığın aktivasyonunu azaltıcı özel sistemik ilaçlar, antrenflamatuarlar ve kortizon kullanılır. Fizik tedavi, egzersiz ve kaplıcadan çok fayda görürler.

Tüberküloz, tümörler ve bazı iç organ hastalıklarında da sırt ağrısı görülür.
Bunların dışında akut veya kronik kas gerginlikleri ( musculer strain) sık olarak sırt ağrılarını yaratırlar. Kasta ya da kasın konnektif dokusundaki irritabl tetik noktaları aktive olabilir ve bunun sonucu olarak yansıyan ağrı, lokal hassasiyet ve hareket kısıtlılığı sonucu hassas kısalmış bir myofasial sendrom ortaya çıkar. Özellikle 25-45 yaş guruplarında, bilgisayar ile çalışan kişilerde veya uzun süreli oturarak stress altında büro işi yapan kişilerde kas gerginliğine bağlı sırt ağrısı görülür. Bu sebepten sırt ağrısı günümüzde gitgide artış göstermektedir. Çalışma koşullarıda, boyun sırt ve bel açısından önem taşımaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
– Masa ve sandalye yüksekliğinin uygun olması bilgisayarın masadan çok uzak olmaması gerekir.
– 45 dakikada bir 5 dakika hafif germeler ve ayağa kalkmak faydalıdır.
– Ortamın sıcaklığı uygun olmalı, omuz ve sırt üstüne gelecek şekilde klimalar yerleştirilmemelidir.
– Yük taşırken , dikkat etmeli ve yük göğüse yaklaştırılarak taşınmalıdır.
– Zayıf sırt kasları olan kişiler, sırt ve karın kaslarını güçlendireci egzersizler yapmalıdırlar.
– Hergün sırt kaslarının gerginliğini azaltıcı, gevşeme teknikleri ve gerekli istirahat uygulanmalıdır.
– Sırt ağrılarından yakınan kişilerin bir fizik tedavi uzmanına başvurarak uygun tedavi programın düzenlenmesi gereklidir.