ÇENE EKLEMİ YETMEZLİĞİ SENDROMU

KONU: ÇENE EKLEMİ YETMEZLİĞİ SENDROMU

Sevgili okurlar bu hafta toplumda % 10-60 gibi yüksek oranlarda görülen bir ağrılı sendromdan bahsedeceğim.

Çene ekleminde ağrı, çiğnemede zorluk ve çene eklemi hareketi ile karakterize olan çene eklemi yetmezliği sendromu, özellikle 20-40 yaş arası hanımlarda sık olarak görülür.

Oluşumunda çok çeşitli sebepler rol oynar;

  • Kişisel yatkınlık

  • Dokularda yapı bozukluğu yapan organik hastalıklar ( örn:kireçlenme, romatoid artrit, travma)

  • Oklüzyon bozuklukları ( dolgu, diş çekimi, protez gibi sebeplerle ağzın açılıp kapanmasının bozulması)

  • Psikolojik faktörler ( stres, yoğun çalışma)

Ağız açılımında eğrilik, kas spazmı tek taraflı çıkık gibi nedenlerle olabilir.

İleri derecelerde spazm, eklemlerde kireçlenme ve diskin yerinin değişmesi nedeniyle çenede kilitlenme olabilir.

Çene kapanma bozukluğu varsa, çiğneme, konuşma yutkunma gibi hareketlerde hastalar, normal diş temasından kaçınırlar. Eklem günde 1500-2000 kere kullanılarak, yeni ve yanlış bir çiğneme paterni rahatlıkla gelişebilir.

Anksiyete ve depresif kişilik hastalığa bir yatkınlık sağladığı gibi, uzun süren ağrılı durumlarda bu bir sonuç da olabilir.

Hastanın çene eklemi her iki taralı muayene edilir. Boyu ve sırt kasları da değerlendirilmelidir. Ağrı, çene hareketleri ve ağız açılıp- kapanmasında klik seslerinin olup olmadığına bakılır.

TEDAVİ

1-Oklüzyonel Tedavi

Diş hekimi tarafından uygulanır.

Hastanın ağız açıklığı değerlendirilerek herhangi bir protez veya dolgudan doğan bir kapanma bozukluğu varsa bu durum düzeltilir.

2- Fizik tedavi

  • Sıcak ve soğuk uygulama:

Lokal ağrı azaltma ve spazmı çözmek amacıyla uygulanır.

– Ultrason; derin ısıtıcı olması dolayısıyla eklem içi dolaşımı düzenler

– Elektroterapi; dolaşım düzenleyici ve ağrı giderici akımlar kullanılır.

– Masaj, akupunktur, biofeedback gibi gevşeme tekniklerinden faydalanılır.

  • Egzersiz; Gevşeme, germe, postür ve mobilizasyon yöntemler uygulanır

3- Cerrahi Tedavi

Çene ekleminin tam çıkıklarında veya tamamen eklemin bozulduğu durumlarda, cerrahi tedavi planlanır.

955